Əhzab surəsi

33:3

Allaha təvəkkül et. Allahın (bütün işlərdə sənə) vəkil olması kifayət edər!