Əhzab surəsi

33:2

Rəbbindən sənə vəhy olunana (Qur´ana) tabe ol. Allah, şübhəsiz ki, nə etdiklərinizdən xəbərdardır!