Əhzab surəsi

33:12

O zaman münafiqlər və qəlblərində mərəz (şəkk) olanlar: "Allah və Onun peyğəmbəri bizə yalan və´d etmişdir. (Biz zəfər çala bilməyəcəyik)" - deyirdilər.