Əhzab surəsi

33:11

Məhz onda (Xəndək vuruşunda) mö´minlər imtahana çəkilmiş (kimin həqiqi mö´min, kimin münafiq olduğu bəlli olmuş) və möhkəm sarsılmışdılar.