Əhqaf surəsi

46:7

Ayələrimiz onlara açıq-aydın olaraq oxunduqda (və ya: açıq-aydın ayələrimiz onlara söylənildikdə) kafirlər özlərinə gələn (Qur´an) barəsində: "Bu, aşkar bir sehrdir!" - deyirlər.