Əhqaf surəsi

46:22

Onlar: "Sən bizi tanrılarımızdan döndərməyəmi gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizə və´d etdiyini (əzabı) gətir görək!" - deyə cavab vermişdilər.