Əhqaf surəsi

46:2

Kitabın (Qur´anın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir!