Əhqaf surəsi

46:16

Belələri (dünyadakı) yaxşı əməllərini qəbul edəcəyimiz, günahlarından keçəcəyimiz və onlara verilmiş doğru və´də görə cənnət əhli içərisində olacaq kimsələrdir!