Əhqaf surəsi

46:11

Kafir olanlar iman gətirənlər barəsində deyirlər: "Əgər (Qur´an, islam dini) yaxşı bir şey olsaydı, (mö´minlər) bu işdə bizdən qabağa düşə bilməzdilər (biz onlardan daha əvvəl) iman gətirərdik. Onlar (Qur´anla) doğru yola gəlmədikləri üçün: "Bu, köhnə yalandır!" - deyəcəklər.