Əbəsə surəsi

80:9

Və (Allahdan) qorxan kimsəyə gəldikdə isə,