Əbəsə surəsi

80:8

Yüyürə-yüyürə sənin yanına gələn