Əbəsə surəsi

80:7

Onun (küfrdən) təmizlənməsindən sənə nə?!