Əbəsə surəsi

80:6

Sən üzünü ona tərəf çevirirsən (onun sözünə qulaq asırsan).