Əbəsə surəsi

80:42

Onlar (pis əməllərə uyan) kafirlər, pozğunlardır!