Əbəsə surəsi

80:41

Onları zülmət (yaxud his) bürüyəcəkdir.