Əbəsə surəsi

80:40

O gün bir çox üzlərə isə toz-torpaq qonacaq,