Əbəsə surəsi

80:4

Yaxud öyüd dinləyəcək və bu öyüd ona fayda verəcəkdir!