Əbəsə surəsi

80:38

O gün bir çox üzlər parlayacaq,