Əbəsə surəsi

80:34

O gün insan qaçacaq öz qardaşından;