Əbəsə surəsi

80:32

(Bütün bunlar) sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçündür!