Əbəsə surəsi

80:31

(Növbənöv) meyvələr və ot (ələf) yetişdirdik.