Əbəsə surəsi

80:30

(Ağacları bir-birinə) sarmaşan bağçalar;