Əbəsə surəsi

80:27

Belə ki, orada dən (dənli bitkilər) göyərtdik;