Əbəsə surəsi

80:26

Sonra yeri gözəl yaratdıq (yaxşı yardıq),