Əbəsə surəsi

80:25

Həqiqətən, Biz yağışı bol yağdırdıq.