Əbəsə surəsi

80:24

İnsan hələ bir yeməyinə baxsın! (Görsün ki, ona necə ruzi verdik).