Əbəsə surəsi

80:23

Xeyr, (insan Allahın) ona buyurduğunu hələ yerinə yetirməmişdir.