Əbəsə surəsi

80:22

Sonra da istədiyi vaxt onu dirildəcəkdir.