Əbəsə surəsi

80:21

Sonra onu öldürüb qəbrə qoydu.