Əbəsə surəsi

80:20

Sonra onun üçün (ana bətnindən çıxış) yolunu asanlaşdırdı.