Əbəsə surəsi

80:2

Yanına korun (Abdullah ibn Ümmi-Məktumun) gəlməsindən dolayı.