Əbəsə surəsi

80:19

(Allah onu bir qətrə dəyərsiz) nütfədən yaratdı, ona biçim verdi.