Əbəsə surəsi

80:18

(Bu təkəbbür onda hardandır? Allah) onu hansı şeydən yaratdı?