Əbəsə surəsi

80:16

(O mələklər ki, Allahın yanında) çox möhtərəm, (Allaha) çox müt´idirlər.