Əbəsə surəsi

80:13

(Bu Qur´an Allah dərgahında) çox möhtərəm (mö´təbər) səhifələrdə -