Əbəsə surəsi

80:1

(Peyğəmbər) qaşqabağını töküb üzünü çevirdi.