Duxan surəsi

44:9

Lakin onlar (Məkkə müşrikləri) şəkk içində qalıb oyun oynayırlar (Allaha, qiyamətə ürəkdən inanmır, Qur´ana və Peyğəmbərə istehza edirlər).