Duxan surəsi

44:55

Onlar orada (cənnət ne´mətlərinin tükənməzliyinə) arxayın olaraq hər meyvədən istəyəcəklər.