Duxan surəsi

44:52

Bağçalarda və bulaqlar başında olacaqlar!