Duxan surəsi

44:51

Müttəqilər isə qorxusuz-xətərsiz bir yerdə -