Duxan surəsi

44:50

Bu, (dünyada ikən) şəkk etdiyiniz (əzabdır)!