Duxan surəsi

44:45

O, ərinmiş mis (yağ) kimi qarınlarda qaynar;