Duxan surəsi

44:44

Günahkar (kafir) kimsənin yeməyidir!