Duxan surəsi

44:43

Həqiqətən, (Cəhənnəmdəki) zəqqum ağacı