Duxan surəsi

44:33

Onlara (özlərini necə aparacaqlarını bilmək üçün) hər biri açıq-aşkar bir imtahan olan mö´cüzələr (dənizin yarılması, bildirçin əti, qüdrət halvası və s.) verdik.