Duxan surəsi

44:31

Fir´ondan (xilas etdik). Həqiqətən, o, təkəbbür göstərən, həddi aşanlardan idi!