Duxan surəsi

44:30

İsrail oğularını isə o alçaldıcı əzabdan qurtardıq,