Duxan surəsi

44:27

Və zövq aldıqları neçə-neçə ne´mətlər (tərk etdilər).