Duxan surəsi

44:23

(Allah buyurdu: ) "Bəndələrimi (İsrail oğullarını) götürüb gecə ikən onlarla yola çıx. Siz (Fir´on və onun qövmü tərəfindən) tə´qib olunacaqsınız!