Duxan surəsi

44:2

(Haqqı batildən, halalı haramdan ayıran) açıq-aydın Kitaba and olsun ki,